Θέσεις εργασίας
Αποτελεί πάντα στόχο μας η επάνδρωση της εταιρίας με τους καλύτερους επαγγελματίες του χώρου μας, στους οποίους παρέχουμε αμοιβή και ευκαιρίες ανέλιξης ανάλογες με τα προσόντα και τις δυνατότητες τους.

Αν πιστεύετε ότι έχετε όσα απαιτούνται για να γίνετε και εσείς μέλη και στελέχη μιας εταιρίας που έχει σαν βάση και προτεραιότητα της τον άνθρωπο, τότε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε ακόμα να αποστείλετε email με θέμα "Βιογραφικό υποψηφίου" για να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσουμε άμεσα σε περίπτωση δημιουργίας νέας θέσεως εργασίας.

Όλες οι πληροφορίες που θα μας γνωστοποίησετε παραμένουν αυστηρώς εμπιστευτικές και δεν κοινοποιούνται σε τρίτα αναρμόδια πρόσωπα εκτός της εταιρείας μας. Η IPS διατηρεί κάθε δικαίωμα ελέγχου των στοιχείων και των συστατικών επιστολών που μας παραδίδονται. Τα προσωπικά δεδομένα σας διαγράφονται από τη βάση δεδομένων μας μετά από ένα (1) έτος σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης