Υποστήριξη & Τρόπος παραγγελίας - 2016
Αγαπητοί συνεργάτες,

σε πείσμα της δεινής οικονομικής κατάστασης της Ελληνικής αγοράς, η εταιρία μας συνεχίζει ακάθεκτα να σχεδιάζει και να υλοποιεί στόχους και σύγχρονα πρωτοποριακά έργα. Με διαρκείς προσαρμογές, μείωση του λειτουργικού κόστους και καλύτερη διαχείριση πόρων η IPS βρίσκεται πάντα μπροστά έχοντας ήδη στο πελατολόγιο της 800 και πλέον συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

Για το 2016 έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από αλλαγές και βελτιώσεις που θα ενισχύσουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Αυτές είναι:

  1. Εφαρμογή της υπηρεσίας Premium Support για τηλεφωνική υποστήριξη. Κάθε νέο έργο θα λαμβάνει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη τους πρώτους δύο μήνες μετά την εξόφληση του και όχι νωρίτερα. Μετά τους δύο (2) μήνες θα παρέχεται υποστήριξη μέσω του Support Ticket System (STS) ή μέσω email. Για extra τηλεφωνική υποστήριξη θα υπάρχει προαιρετικό ετήσιο συμβόλαιο Premium Support.

  2. Τροποποίηση του τρόπου παραγγελίας έργων μικρής κλίμακας όπως είναι αλλαγές, ανασχεδιάσεις, προσθήκες νέων λειτουργιών ή μελέτες.
    Τα έργα αυτά διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

    1. Μικρές ανασχεδιάσεις και προσθήκες που το κόστος τους δεν ξεπερνάει τα 124 € (με ΦΠΑ). Κάθε τέτοιο έργο προκαταβάλλεται, το ποσό και η προθεσμία υλοποίησης αναφέρεται σε σύντομη προσφορά που εκδίδεται από την IPS.

    2. Ανασχεδιάσεις και προσθήκες που το κόστος τους είναι μεταξύ 124 € και 620 € (με ΦΠΑ). Για κάθε τέτοια παραγγελία – εντολή θα πρέπει να προηγηθεί προϋπολογισμός έργου και κατόπιν κατάθεση του 40% της συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) για προκαταβολή. Το υπόλοιπο 60% θα πρέπει να κατατεθεί εντός μίας (1) εβδομάδας από την ημέρα παράδοσης.

    3. Για έργα αξίας 620 € (με ΦΠΑ) και άνω θα εφαρμόζεται προαγορά ωρών Development σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του έργου. Ένα έργο ενδέχεται να διαχωριστεί σε επιμέρους υπο-έργα ώστε η προαγορά των ωρών να έχει μικρότερο κόστος και να γίνεται καλύτερος έλεγχος.

Οι παραπάνω αλλαγές είναι σημαντικές για την καλύτερη οργάνωση και διατήρηση του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών μας. Είμαστε πάντα στην διάθεση σας για όποια απορία, επισήμανση ή παρατήρηση με στόχο πάντα το αμοιβαίο όφελος και την ενίσχυση της συνεργασίας μας.

Με εκτίμηση,

Διεύθυνση IPS ΕΠΕ.Print-icon SendToAFriend-icon