Σύγκριση απλού hosting με Cloud hosting
Παλαιότερα υπήρχαν δύο επιλογές για τη φιλοξενία websites σε περιβάλλον Windows, κάποιο απλό VPS όπου το website μοιράζεται έναν εικονικό χώρο με άλλα web applications που απαιτούν και αυτά πόρους από το ίδιο μηχάνημα ή μια πιο επαγγελματική λύση, αυτή του dedicated server όπου το κάθε website έχει εξασφαλισμένους πόρους αποκλειστικά για δική του χρήση. Και οι δύο προηγούμενοι τρόποι φιλοξενίας των web εφαρμογών έχουν ένα ανώτατο όριο, μια οροφή πέρα από την οποία δεν μπορούν να εξελιχθούν αν δεν μεταφερθούν σε νέα μηχανήματα με περισσότερους πόρους.

Στα Clouds δεν υπάρχουν περιορισμοί και αυτό γιατί η αρχιτεκτονική του κάθε τέτοιου συστήματος είναι τέτοια που εξασφαλίζει αυτή την πλαστικότητα των πόρων. Στην ουσία τα δεδομένα και ο φόρτος εργασίας για κάθε application διαμοιράζονται αυτόματα σε πολλαπλούς blade servers. Έτσι το website βρίσκεται μέσα στο "σύννεφο" των συστοιχιών των servers όπου οι διαχειριστές (webmasters) μπορούν να αυξομειώσουν τους πόρους άμεσα ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και χωρίς μεταφορές.

Με τα Clouds ισχύουν τα παρακάτω:
  • βελτιώνεται σημαντικά το uptime που είναι ουσιαστικά ο χρόνος καλής λειτουργίας του συστήματος. Δεκάδες servers απαντούν καλύτερα αφού διαμοιράζουν το φόρτο εργασίας ενώ είναι πρακτικά αδύνατο να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα ταυτόχρονα (hard disk failure, virus infection). Ανάλογα προβλήματα λοιπόν δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της web εφαρμογής αφού επικεντρώνονται σε ένα μόνο μηχάνημα ενώ όλα τα υπόλοιπα σερβίρουν κανονικά τις πληροφορίες. Διαγνωστικά προγράμματα και ειδικοί σένσορες αναλαμβάνουν να ενημερώσουν τους διαχειριστές για την αποκατάσταση της βλάβης χωρίς και πάλι να απαιτηθεί offline χρόνος. Όταν και εφόσον ο server αποκατασταθεί θα ενταχθεί και πάλι στο "σύννεφο".

  • αυξάνεται η ταχύτητα απόκρισης καθώς πάντα επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα ο server που έχει τους περισσότερους πόρους για να σερβίρει τη πληροφορία (low CPU usage).

  • ισχυροποιείται η ασφάλεια των εφαρμογών καθώς όλο το σύστημα βρίσκεται πίσω από hardware firewalls με intrusion prevention systems (IPS) και anti-virus appliances. Μια ανάλογη υλοποίηση για επιμέρους servers θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Η συγκέντρωση όλων σε μία φυσική τοποθεσία μειώνει σημαντικά το κόστος για την ασφάλεια.

  • ομαδοποιούνται οι διαδικασίες σε ένα ενιαίο σύστημα. Αυτό μειώνει σημαντικά το χρόνο υποστήριξης των εφαρμογών και συνεπώς και το κόστος διατήρησης κάνοντας πιο οικονομικό το πακέτο της φιλοξενίας.

Τα clouds είναι το μέλλον για τη φιλοξενία web εφαρμογών που ολοένα και περισσότερο κερδίζουν έδαφος στην αγορά του λογισμικού. Η IPS είναι από τις πρώτες εταιρίες που αναγνωρίζουν και υιοθετούν καινοτομίες στο χώρο του web development & hosting, γι' αυτό και επενδύσαμε άμεσα στη νέα τεχνολογία του Cloud Hosting. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 300326. Θα χαρούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες φιλοξενίας του δικτυακού τόπου σας.MoreInfo-icon 

active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης