Πελάτες
Εδώ μπορείτε να δείτε ορισμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα από ιστοσελίδες που κατασκεύασε και φιλοξενεί η εταιρία μας. Η IPS έχει υλοποιήσει έως σήμερα έργα για 316 επαγγελματικές κατηγορίες!

Από το 1999 που ιδρύθηκε, η IPS διατηρεί πάντα ανοδική πορεία αυξάνοντας θεαματικά κάθε χρόνο τον αριθμό των πελατών της. Περισσότερα και αναλυτικότερα στοιχεία παρέχονται σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με κάθε ενδιαφερόμενο.


Εταιρικές ιστοσελίδες

Δείτε ορισμένες αντιπροσωπευτικές ιστοσελίδες μας. Κάθε σχεδίαση ταιριάζει με το ύφος και το αντικείμενο κάθε επιχείρησης.

Ηλεκτρονικά καταστήματα - E-shops

Εταιρίες που απέκτησαν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα και ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Προσωπικές ιστοσελίδες

Ιστοσελίδες επαγγελματιών που θέλουν να προβάλουν το έργο και τις υπηρεσίες τους.

Ενώσεις - Σύλλογοι - Φορείς

Και οι σύλλογοι, οι σύνδεσμοι, οι ενώσεις και άλλοι παρόμοιοι φορείς ή οργανισμοί έχουν επιλέξει την IPS.

Μη κερδοσκοπικές

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και οι σύλλογοι έχουν πλέον ένα ακόμα σύμμαχο στο πολύτιμο έργο τους.


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης