Παρακολούθηση κατάταξης
Η παρακολούθηση της θέσης κατάταξης των λέξεων κλειδιών στις μηχανές αναζήτησης ήταν μέχρι σήμερα μια χρονοβόρα διαδικασία. Ειδικά όταν πρόκειται για e-shop με πολλές κατηγορίες και προϊόντα η παρακολούθηση αυτή είναι πρακτικά αδύνατη αν δεν γίνεται αυτόματα με κάποιο σύγχρονο λογισμικό παρακολούθησης. 

Υπάρχουν δεκάδες online υπηρεσίες ανάλυσης SEO που κάθε μία έχει τα υπέρ και τα κατά της. Έτσι είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμόσει κανείς όλες τις πρακτικές βελτιστοποίησης και πρέπει να έχει εξειδικευμένες γνώσεις για να μπορεί να συνδυάσει τα αποτελέσματα των ελέγχων κάθε online υπηρεσίας. Στην IPS αναλαμβάνουμε την Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων που έχουν αναπτυχθεί με την δική μας εφαρμογή active3 CMS αλλά και γνωστών open source εφαρμογών κατά περίπτωση.

Η συμμετοχή των διαχειριστών και της διεύθυνσης κάθε site είναι απαραίτητη για την σωστή προετοιμασία του Marketing Plan, την προετοιμασία του υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, video) και την διαρκή και συχνή αναπροσαρμογή των στόχων του προγράμματος προώθησης. Η παρακολούθηση των βασικών στοιχείων και παραμέτρων που επηρεάζουν την κατάταξη ενός site είναι μια διαρκής διαδικασία γιατί ο ανταγωνισμός καιροφυλακτεί να εκμεταλλευτεί τυχών λάθη και παραλείψεις για να βγει στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης. 

Για το σκοπό αυτό η IPS έχει αναπτύξει την υπηρεσία seo.ips.gr όπου μπορείτε: 

  • Να παρακολουθήσετε την θέση κατάταξης για όλα τα keywords που επιθυμείτε σε Google, Google mobile, Yahoo, Yandex, Yandex mobile, Bing και Youtube.

  • Να δείτε την σχέση των λέξεων κλειδιών με τα στατιστικά του Google Analytics και να βγάλετε πολύτιμα συμπεράσματα για καλύτερη στόχευση κοινού.

  • Να αναλύσετε την κατάταξη των ανταγωνιστών.

  • Να εξετάσετε κάθε παράμετρο βελτιστοποίησης για το δικό σας Online Marketing Plan.

  • Να πραγματοποιήσετε ελέγχους για σημαντικούς παραμέτρους που επηρεάζουν την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

  • Να παρακολουθήσετε τα στατιστικά του Facebook και του Twitter acount σας.

Η υπηρεσία παρακολούθησης seo.ips.gr είναι από τις πλέον αξιόπιστες λύσεις που είναι διαθέσιμες με μηνιαία συνδρομή. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με την υπηρεσία Βελτιστοποίησης ιστοσελίδων όπου έμπειρα στελέχη της IPS αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να υπερισχύσετε του όποιου ανταγωνισμού. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 300326 για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν επίδειξη.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης