Υπηρεσίες
Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής, επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφοριών μέσω internet. Το διαδίκτυο αποτελεί τον πυρήνα και το συνδετικό κρίκο των υπηρεσιών μας με άλλες συμβατικές υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σήμερα η IPS καλύπτει κάθε βήμα της επιχείρησής σας με αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.


Διαδίκτυο

Κατασκευές ιστοσελίδων, Eshops έως προχωρημένες εφαρμογές με διασυνδέσεις σε άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων

Διαφήμιση

Δημιουργούμε για εσάς μια σύγχρονη εταιρική ταυτότητα προωθώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε όλες τις προαπαιτούμενες εργασίες για την προετοιμασία του έργου και την έγκαιρη παράδοση του

Πακέτα υπηρεσιών

Πακέτα με καινοτόμες λύσεις και λογισμικό που εξυπηρετεί συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης