Νέα έκδοση active3 CMS v.5.3
Από τον Μάϊο '18 ξεκίνησε η διάθεση της νέας έκδοσης active3 CMS v.5.3. Η έκδοση αυτή προσφέρει νέες δυνατότητες που ικανοποιούν τις προαπαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης στον νέο Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR. Τα website και τα E-shop που θα αναβαθμιστούν στην έκδοση v.5.3 θα παρέχουν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) τα κατάλληλα εφόδια ώστε η επικοινωνία των ατόμων – επισκεπτών με την εταιρία μέσω του Internet να είναι σύμφωνη με τις νέες απαιτήσεις.

Ενδεικτικά η νέα έκδοση περιλαμβάνει:

  • αλλαγές στον τρόπο καταχώρησης των δεδομένων
  • αλλαγές στο σύστημα χρηστών ώστε να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα της επιχείρησης
  • προσθήκη ειδοποιήσεων με σκοπό την συναίνεση των επισκεπτών
  • μηχανισμό καταγραφής συναινέσων
  • μηχανισμό αναίρεσης συναίνεσης από τους διαχειριστές
  • μηχανισμό ανωνυμοποίησης δεδομένων παραγγελιών
  • μηχανισμό μεταβολής και διαγραφής δεδομένων
  • μηχανισμό εξαγωγής δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή

Η νέα έκδοση θα παρέχεται με ετήσια υποστήριξη ώστε να συμπεριλάβει και όλες τις τροποποιήσεις που ενδεχομένως θα προστεθούν στους εφαρμοστικούς νόμους που θα ψηφιστούν στην Ελλάδα εντός του έτους. Συνεπώς, η πρόταση της IPS, για τους πελάτες μας που έχουν ήδη ένα active3 CMS, είναι η πλέον συμφέρουσα ώστε να εξασφαλίσουν απόλυτα τα εφόδια για την συμμόρφωση στον νέο κανονισμό GDPR.

Επιπλέον, η νέα έκδοση διαθέτει νέες λειτουργίες και βελτιώσεις σύμφωνα με τις τελευταίες υποδείξεις των μηχανών αναζήτησης. Αυτοματοποιήσαμε μεγάλο μέρος των απαραίτητων πεδίων και του περιεχομένου βοηθώντας τους διαχειριστές των site να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε θέματα SEO.

Για την νέα έκδοση απατείται εκ νέου εκπαίδευση SEO καθώς και εκπαίδευση στην εφαρμογή του GDPR σε website / E-shop. Καλέστε μας για οικονομική προσφορά το συντομότερο δυνατόν στο 2310 300326 (Δευτ. - Παρ. 9:00 - 17:00). 
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης