Σε ισχύ από τον Μάιο 2018 ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR για την προστασία Δεδομένων
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία Δεδομένων 2016/679 – GDPR έχει αρχίσει να ισχύει από τις 25/5/2018. Όλες οι εταιρίες παγκόσμια που έχουν προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών οφείλουν να συμμορφωθούν. Μαζί με αυτές φυσικά και οι Ελληνικές εταιρίες, ανεξαρτήτου μεγέθους, αρκεί να κατέχουν και να χειρίζονται βάσεις δεδομένων με προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή όχι). Μεταξύ αυτών είναι τα προσωπικά στοιχεία που ταυτοποιούν ένα άτομο, το email, το τηλέφωνο, η IP, κλπ. Με λίγα λόγια δηλαδή όλες οι εταιρίες που διατηρούν αρχείο ιδιωτών πελατών και προμηθευτών τους (CRM, ERP, οποιαδήποτε μηχανογράφηση).

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός περιγράφει τα δικαιώματα του ατόμου, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι παρέχεται μεγαλύτερος έλεγχος σε κάθε άτομο που μπορεί μεταξύ άλλων να συνενέσει ή όχι στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει ευκολότερη πρόσβαση σε αυτά, να έχει δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή “λήθης”, δικαίωμα εναντίωσης στην χρήση τους και δικαίωμα φορητότητας από πάροχο σε πάροχο.

Κάθε εταιρία πρέπει να ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων εφόσον εκτελεί πράξεις επεξεργασίας δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα ή εφόσον η επεξεργασία δεδομένων αποτελεί κύρια δραστηριότητα της.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης