Εταιρικές ιστοσελίδες
Εδώ μπορείτε να δείτε ορισμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα από ιστοσελίδες που κατασκεύασε και φιλοξενεί η εταιρία μας. Από το 1999 που ιδρύθηκε, η IPS διατηρεί πάντα ανοδική πορεία αυξάνοντας με εντυπωσιακούς ρυθμούς κάθε χρόνο τον αριθμό των πελατών της. 

Κάθε σχεδίαση ιστοσελίδας είναι διαφορετική και συμβαδίζει με την ξεχωριστή εταιρική εικόνα της κάθε επιχείρισης. Στην IPS φροντίζουμε να τοποθετούμε σε κάθε σχεδίαση ιστοσελίδας τα στοιχεία εκείνα που διαφοροποιούν και κάνουν κάθε επιχείριση να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, δίνοντας έτσι ξεκάθαρα τα κατάλληλα μηνύματα στο κοινό της.

Η κατασκευή ιστοσελίδας από την IPS είναι η εγγύηση που αναζητάτε από έναν αξιόπιστο συνεργάτη με εμπειρία και γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.

active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης