Εκπαίδευση στελεχών
Σημαντικό για μια επιχείρηση είναι η γνώση της χρήσης και τη φιλοσοφίας του Internet από το προσωπικό της και ιδιαίτερα από αυτούς που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό.

Η IPS κατανοώντας τη σημασία του θέματος προσφέρει τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων πάνω σε θέματα Internet μεταφέροντας ουσιαστικά και γρήγορα τις απαραίτητες γνώσεις χρήσης καθώς και την "ιδιαίτερη" φιλοσοφία του χώρου. Έτσι θα μπορεί το προσωπικό με τον τρόπο του να συμβάλει στην εύκολη προσαρμογή της επιχείρησης στη νέα φιλοσοφία του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.MoreInfo-icon 

active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης