Εγκατάσταση active3 CRM
Η εφαρμογή active3 CRM είναι web based .ΝΕΤ εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, γι' αυτό και η εγκατάσταση της γίνεται σε μηχανήματα που υποστηρίζουν τον IIS (v.6 ή ανώτερο) που είναι ο web server των windows. Αυτή η σχέση server - client (browser) παρέχει μοναδικές δυνατότητες προσβασιμότητας, επέκτασης και υποστήριξης. 

Ενδεικτικά οι προδιαγραφές του εξυπηρετητή (server) που μπορεί να φιλοξενήσει την εφαρμογή active3 CRM είναι:

Hardware

 • Server με Xeon 3040 Dual Core 1.86GHz (Conroe), 4GB RAM, 2x 250GB SATA Drive (RAID 1)

Software

 • Windows 2003 Server, Standard Edition
 • .Net v.2.0 installed
 • mySQL v.5.x configured with multilingual support

Bandwidth

 • Minimum 1Mbps upload
 • Static IP

Υπάρχουν τέσσερις εναλλακτικές προτάσεις φιλοξενίας που καλύπτουν τις παραπάνω προδιαγραφές. Αυτές είναι:

 1. εγκατάσταση rack server στο χώρο της επιχείρησης σας και σύνδεση με τη μέγιστη δυνατή ADSL / VDSL σύνδεση που παρέχεται σήμερα στην περιοχή σας από την αγορά.
 2. εγκατάσταση σε περιβάλλον virtual hosting με εξασφαλισμένους πόρους σε windows server στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (παρέχονται από την εταιρία μας).
 3. εγκατάσταση ιδιόκτητου rack server σε οργανωμένο data center σε ISPs στην Ελλάδα (κατά προτίμηση στη Θεσσαλονίκη).
 4. εγκατάσταση dedicated rack server σε οργανωμένο data center σε ISPs στην Γερμανία.

Η λύσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα παρέχουν καλύτερους χρόνους διάγνωσης και αποκατάστασης βλαβών (πχ. αντικατάσταση σκληρών δίσκων) που οφείλονται σε αστοχία κάποιου hardware ή conflict λογισμικού μετά από κάποιο update.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας αναλαμβάνει την τεχνική εποπτεία και υποστήριξη της όλης εγκατάστασης έτσι ώστε η λειτουργία της επιχείρησης σας να είναι συνεχής και απαλλαγμένη από προβλήματα. Το active3 CRM παρέχει τις καλύτερες διαβεβαιώσεις γι' αυτό γιατί:

 • στηρίζεται στη πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Microsoft που παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια και ταχύτητα ανάπτυξης κώδικα.
 • αποτελεί εξέλιξη της πολύ επιτυχημένης και μακροχρόνιας ανάπτυξης της εφαρμογής active3 CMS της εταιρίας μας
 • δεν περιορίζεται από σύνθετες προϋποθέσεις και προαπαιτούμενα άλλων software.
 • δεν αντιμετωπίζει προβλήματα δικτύωσης καθώς χρησιμοποιεί το 80 port του browser.
 • εμπεριέχει αυτοδιαγνωστικό σύστημα που καταγράφει κάθε αποτυχημένη σύνδεση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να γνωρίζουμε επακριβώς το όποιο πρόβλημα.
 • μπορεί να εξελιχθεί και να αναβαθμιστεί από απόσταση (remote) χωρίς να διακοπεί η εργασία των χειριστών στα γραφεία σας.

Ενημερωθείτε για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής active3 CRM και τις εναλλακτικές που έχετε στην εγκατάσταση του απλά συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας μας. Θα χαρούμε να απαντήσουμε από κοντά κάθε απορία σας.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης