Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων CRM
Στην έκδοση v.2.0 το νέο σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (active3 CRM) της IPS έγινε πλέον web εφαρμογή, αξιοποιώντας και συμπληρώνοντας την υποδομή του κώδικα της πολύ επιτυχημένης εφαρμογής διαχείρισης περιεχομένου active3 CMS που αναπτύσσει η εταιρία μας από το 1999! 

Ουσιαστικά, το νέο active3 CRM είναι ένα πρόσθετο dll (.NET εφαρμογή) που «κουμπώνει» επάνω στο active3 CMS σαν module και τροποποιεί δυναμικά την κοινή βάση δεδομένων. Έτσι αξιοποιούνται πλήρως οι λειτουργίες του active3, παραμένει κοινή η διαχείριση χρηστών ενώ πραγματοποιείται η διασύνδεση του καλαθιού αγορών και η παρακολούθηση των παραγγελιών.

Όποια και αν είναι η επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρησή σας, το active3 CRM μπορεί να προσαρμοστεί και να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας σας. Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας για να ρυθμίσουμε ένα ραντεβού επίδειξης στο χώρο σας.


Η νέα έκδοση του active3 CRM προσφέρει αναλυτικά τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Διαχείριση στοιχείων επαφών και κατηγοριοποίηση σε δυναμικές ομάδες (tagging). Πέρα από τα σταθερά πεδία ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει «επιπλέον στοιχεία» με απλές και εύχρηστες διαδικασίες, προσθέτοντας ουσιαστικά νέους πίνακες στη βάση δεδομένων. Όλα τα πεδία είναι διαθέσιμα για σύνθετες αναζητήσεις.
 • Διαχείριση πρότυπων κειμένων αλληλογραφίας. Ο διαχειριστής μπορεί να δημιουργεί, οργανώνει σε ομάδες και αποστέλλει πρότυπα κείμενα (πχ. προσφορές, απαντητικές επιστολές, κλπ) μέσα από την εφαρμογή active3 CRM. Κάθε τέτοια επιστολή θα βρίσκεται αποθηκευμένη στην καρτέλα της επαφής.
 • Διαχείριση αρχείων και σύνδεση τους με κάθε επαφή (πχ. προσφορές, συμβόλαια, διαφημιστικό υλικό, κλπ).
 • Διαχείριση υπενθυμίσεων για κάθε επαφή. Ο τύπος της υπενθύμισης (πχ.  συνάντηση, τηλεφώνημα, υπενθύμιση, memo, κλπ) καθορίζεται από το διαχειριστή του συστήματος δυναμικά.
 • Διαχείριση σημειώσεων για κάθε επαφή. Οι σημειώσεις προορίζονται για ενδοεταιρική χρήση και δεν εμφανίζονται παρά μόνο σε όσους έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης και φυσικά σε αυτούς που τις δημιούργησαν.
 • Διαχείριση tickets. Κάθε αίτημα, ερώτημα ή έργο παρακολουθείται και «υπογράφεται» κατά τα στάδια του από τους αρμόδιους κάθε τμήματος της επιχείρησής σας. Ο τύπος του ticket και τα στάδια υλοποίησης του καθορίζονται και πάλι δυναμικά από το διαχειριστή. Διαδικασίες ISO, έλεγχοι ασφαλείας και διαχείρισης ποιότητας είναι μερικά από τα στάδια που μπορούν να εμπεριέχονται σε κάθε τύπο ticket και να παρακολουθούνται για μελλοντική εξαγωγή report. Το ticketing σύστημα βάζει σε τάξη κάθε ενέργεια ή έργο παρέχοντας μια πλήρη εικόνα σε ελάχιστο χρόνο.
 • Διαχείριση δυναμικών υπηρεσιών. Κάθε επαφή έχει στην καρτέλα της όλες εκείνες τις υπηρεσίες που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι γνωρίζετε πάντα το προφίλ του πελάτη σας, τα όποια deadlines (αν υπάρχουν) και κάθε είδους τεχνική λεπτομέρεια μέσα από δυναμικές υπηρεσίες που μπορεί να προσθέσει ότι ώρα θέλει ο διαχειριστής.
 • Ημερολογιακή απεικόνιση των υπενθυμίσεων. Κάθε τύπος υπενθύμισης παρουσιάζεται σε μηνιαία απεικόνιση με δυνατότητα ανάλυσης ανά ημέρα και ώρα. Στην ημερολογιακή απεικόνιση παρουσιάζονται επίσης «υπενθυμίσεις διαρκείας» και «επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις».
 • Εξαγωγή πληροφοριών με δυναμικά reports (αναφορές). Κάθε πληροφορία που βρίσκεται αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων μπορεί να παρουσιαστεί μέσα από δυναμικά reports (αναφορές) που δημιουργούνται από το διαχειριστή της εφαρμογής. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των «δυναμικών αναφορών» που μπορούν να δημιουργηθούν. Τώρα μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα για την επιχείρησή σας σε λίγα μόλις λεπτά.
 • Σύστημα μαζικής αποστολής email. Το σύστημα μαζικής αποστολής email που διαθέτει η εφαρμογή active3 CRM βελτιώνει την επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σας. Οργανώστε την «καμπάνια» προβολής σας μέσω internet, κάντε γνωστή την επιχείρηση σας και επικοινωνήστε μαζικά σε στοχευμένες ομάδες επαφών που έχετε καταχωρημένες στη βάση δεδομένων σας.
 • Σύστημα εκτύπωσης ετικετών. Και ο συμβατικός τρόπος επικοινωνίας είναι απαραίτητος γι' αυτό και προσθέσαμε τη δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών αλληλογραφίας για στοχευμένες ομάδες επαφών. Η μαζική εκτύπωση ετικετών αλληλογραφίας είναι πλέον υπόθεση μερικών δευτερολέπτων.
 • Σύστημα έκδοσης παραστατικών πωλήσεων. Το active3 CRM διαθέτει επέκταση που επιτρέπει την δημιουργία προτύπων παραστατικών (Invoices, Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, Αποδείξεις) και την έκδοση παραστατικών αντλώντας τα στοιχεία πελάτη από την καρτέλα του. Κάθε παραστατικό παραμένει στην καρτέλα πελάτη ως επισυναπτόμενο PDF αρχείο. 

Όλες οι λειτουργίες του active3 CRM σχεδιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχείρησης και του ελεύθερου επαγγελματία, που δε διαθέτουν το χρόνο ή το προσωπικό που θα υποστηρίζει ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο πελατολόγιο. Χωρίς περιττές και δυσνόητες λειτουργίες ή ανούσιες στατιστικές απεικονίσεις το active3 CRM γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και στοχεύει στην ουσία ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα παρακάτω:

 • Βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών μέσα στην επιχείρηση
 • Απόλυτος έλεγχος, αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων και καταμερισμός ευθυνών
 • Αμεσότερη ανταπόκριση και υποστήριξη πελατών
 • Οργάνωση και καταγραφή επικοινωνίας με πελάτες και συνεργάτες.
 • Στοχευμένη προσέγγιση υποψήφιων πελατών
 • Οργάνωση και παρακολούθηση δικτύου συνεργατών - μεταπωλητών

Η εφαρμογή active3 CRM μπορεί να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά. Ενδεικτικά απλώς αναφέρουμε μερικές πρόσφατες χρήσεις σαν παραδείγματα:

 • Εμπορικές εταιρίες (διαχείριση παραγγελιών του ηλεκτρονικού καταστήματος)
 • Λογιστικό γραφείο (παροχή πρόσβασης σε πελάτες του για παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων τους)
 • Ασφαλιστικό γραφείο (οργάνωση πελατολογίου, παρακολούθηση συμβολαίων και αλληλογραφίας)
 • Τουριστικό γραφείο (παρακολούθηση αναχωρήσεων, επιστροφών πελατών)
Εγκατάσταση active3 CRM

Ποιες είναι οι προδιαγραφές εγκατάστασης της εφαρμογής active3 CRM και τι εναλλακτικές υπάρχουν.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης