Νέες λειτουργίες στην έκδοση v.5.0




Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες τελικού ελέγχου της νέας έκδοσης active3 v.5.0. Η IPS δημιούργησε και πάλι νέες καινοτόμες λειτουργίες που:

 1. εξοικονομούν διαχειριστικό χρόνο,

 2. διασυνδέονται με πλατφόρμες των social media και

 3. ενισχύουν τις πωλήσεις.

Οι νέες λειτουργίες που συμπεριλαμβάνονται στην νέα έκδοση είναι:

 • σύστημα διαμόρφωσης newsletter όπου οι διαχειριστές μπορούν να τοποθετήσουν εσωτερικές υποσελίδες σε προκαθορισμένες θέσεις ενός template newsletter και το active3 να διαμορφώσει έτσι τον τελικό html που θα αποστέλλετε. Με αυτή τη λειτουργία μειώνεται σημαντικά ο χρόνος παραγωγής newsletter και εκμηδενίζεται κάθε πιθανότητα λάθους στον κώδικα που αποστέλλεται. Η μαζική αποστολή θα γίνεται από εξωτερικά προγράμματα ή αντίστοιχες online συνδρομητικές υπηρεσίες μαζικής αποστολής email.

 • υποστήριξη έντοκων δόσεων για την online πληρωμή προϊόντων. Οι διαχειριστές μπορούν να επιλέγουν έντοκες ή άτοκες δόσεις προσδιορίζοντας την προσαύξηση κάθε φορά.

 • πεδίο προσαύξησης συνολικής αξίας μιας παραγγελίας ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που μπορεί να επιλέξει ο αγοραστής. Έτσι το κόστος αντικαταβολής και η προμήθεια μιας τράπεζας μπορούν να συνυπολογιστούν στην τελική αξία εφόσον ο αγοραστής επιλέξει κάποιον τέτοιο τρόπο πληρωμής..

 • σύστημα που επιτρέπει την προσθήκη πεδίων πληροφορίας σε κάθε προϊόν. Τα πεδία “πληροφοριών χρήστη” μπορούν να είναι πεδία για απλό κείμενο, κείμενο πολλαπλών γραμμών, ημερομηνία, ή τέλος για ημερομηνία και ώρα. Με το σύστημα αυτό μπορείτε να δώσετε την δυνατότητα στους πελάτες σας να σας πουν μια ή παραπάνω σημαντικές λεπτομέρειες για κάθε προϊόν σας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι επιθυμητές διαστάσεις για την περίπτωση που η διάσταση ενός προϊόντος δεν μεταβάλει την τιμή πώλησης του. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η χρησιμοποίηση ενός πεδίου “πληροφορίας χρήστη” για τον προσδιορισμό της επιθυμητής ημερομηνίας και ώρας παράδοσης ενός προϊόντος.

 • σύστημα αποκάλυψης αρχείων στις φόρμες επικοινωνίας. Σύμφωνα με αυτό οι διαχειριστές μπορούν να εισάγουν αρχεία (πχ. κατάλογος προϊόντων) τα οποία αποκαλύπτονται στους αναγνώστες μόνο εφόσον συμπληρώσουν κάποια σχετική φόρμα επικοινωνίας. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί ανεξάρτητα με το σύστημα χρηστών του active3 και έτσι δεν χρειάζεται να γίνει κανείς μέλος για να μπορεί να λάβει τα αρχεία που επιθυμεί.

 • σύστημα υποστήριξης πολλαπλών ΦΠΑ. Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο για εταιρίες διάθεσης τροφίμων, βιβλιοπωλεία και κάθε επιχείριση που εμπορεύεται προϊόντα που ανήκουν σε διαφορετικά ΦΠΑ.

 • σύστημα επεξεργασίας τιμής και διαθεσιμότητας προϊόντων με δυναμική προϊοντική κατηγοριοποίηση και φιλτράρισμα με πολλαπλές συμάνσεις (taging). Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στους διαχειριστές eshop να ενημερώσουν τις τιμές και την διαθεσιμότητα προϊόντων που επιθυμούν ανατρέχοντας σε αυτά με πολλαπλά και δυναμικά κριτήρια. Το σύστημα θα εμφανίσει μόνο τα προϊόντα που ικανοποιούν τα φίλτρα (σημάνσεις ή προϊοντικές κατηγορίες) που αναζητήθηκαν, παρέχοντας έτσι οικονομία χρόνου στον κάθε διαχειριστή.

 • σύστημα καθοδηγούμενης ξενάγησης (Guided tour). Πρόκειται για έναν φρέσκο τρόπο παρουσίασης με εικόνες, video ή ακόμα και html ειδικού περιεχομένου με την μορφή slides. Τα slides αυτά βρίσκονται σε λογική σειρά (sequence) και συνοδεύονται από τίτλο και σύντομη περιγραφή. Έτσι σε κάθε slide που εμφανίζεται μια εικόνα (ή video) δίπλα υπάρχει πάντα μια επεξήγηση. Η λειτουργία αυτή μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση μιας διαδικασίας, για σύντομη εκπαίδευση ή ακόμα και για παρουσίαση προσφορών.

 • σύστημα πολλαπλών αναδυόμενων μηνυμάτων. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την δημιουργία και εμφάνιση αναδυόμενων μηνυμάτων (layers) υπό συνθήκες. Κριτήρια – φίλτρα που είναι μεταξύ άλλων η ημερομηνία, η ώρα, η τρέχουσα υποσελίδα, το τρέχον προϊόν, το αν βρίσκεται σε προσφορά το τρέχον προϊόν κ.α. Τα μηνύματα αυτά ξαφνιάζουν ευχάριστα τους αναγνώστες και τους καθοδηγούν στα σημεία εκείνα του website όπου χρειάζεται να πάρουν μιαν απόφαση (πχ. επικοινωνώ, αγοράζω, ρωτάω, κλπ).

 • σύστημα αυτόματης ενημέρωσης facebook. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την ημερολογιακή οργάνωση των άρθρων που αποστέλλονται στον τοίχο σας στο facebook. Έτσι οι διαχειριστές ενός active3 website μπορούν να προετοιμάζουν τα άρθρα (εσωτερικές υποσελίδες ή προϊόντα) που θέλουν να προβληθούν στην ομάδα ή στην σελίδα τους στο facebook. Το σύστημα  στέλνει στον τοίχο της ομάδας ή της σελίδας το άρθρο αυτόματα την ημερομηνία και ώρα που έχει προκαθοριστεί ενώ επιτρέπεται ακόμα και η περιοδική επανεμφάνιση του (ανά ώρα, ημέρα, εβδομάδα, μήνα, έτος). Με αυτό τον τρόπο οργανώνονται και παρακολουθούνται καλύτερα οι καμπάνιες προβολής.

 • νέος μηχανισμός διαχείρισης δικαιωμάτων για όλα τα μέλη. Πέρα από τις κλασικές ομάδες χρηστών (administrator, member, visitor, κλπ) τώρα πλέον υπάρχουν και ομάδες μελών με «ρόλους». Οι «ρόλοι» διαμορφώνονται από τους διαχειριστές δυναμικά στον πίνακα ελέγχου και κάθε μέλος μπορεί πλέον να αποκτήσει έναν «ρόλο» που του επιτρέπει πρόσβαση σε συγκεκριμένα αντικείμενα του site ενώ μπορεί ακόμα και να προσαρμοστεί η εμφάνιση του site ανάλογα με τον ρόλο κάθε χρήστη – μέλους.

 • νέος μηχανισμός κατηγοριοποίησης σημάνσεων (tagging). Τώρα πλέον υπάρχει δενδρική ιεράρχηση των κατηγοριών (tags) οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό Node με ξεχωριστό Id, Meta πληροφορίες, περιγραφές, εικόνες, κ.α. Ο νέος αυτός μηχανισμός επιτρέπει την δημιουργία νέων μενού πλοήγησης, την κατάταξη αντικειμένων σε πολλαπλές κατηγορίες (πχ. Προϊόντα που ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες) καθώς και στην δημιουργία ακόμα πιο σύνθετων wizard αναζητήσεων (αναζητήσεις με επιλογές που προσαρμόζονται ανάλογα με προηγούμενες επιλογές).

Πέρα από τις παραπάνω νέες λειτουργίες που θα βρει κανείς στην έκδοση v.5.0, υπάρχουν μια σειρά από μικρότερες βελτιώσεις και διορθώσεις σε δεκάδες σημεία της εφαρμογής. Το active3 γίνεται καλύτερο καθημερινά και σε αυτό συμβάλουν οι εκατοντάδες ενεργές εγκαταστάσεις μας και οι ανάγκες που αυτές μας μεταφέρουν μέσα από την ιδιαίτερη και απαιτητική Ελληνική αγορά.

Καλέστε σήμερα κιόλας στο 2310 300326 και εκμεταλλευτείτε αυτή την μοναδική ευκαιρία. Θα χαρούμε να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να αναλύσουμε κάθε λεπτομέρεια για τις νέες λειτουργίες της έκδοσης active3 v.5.0.






active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης