Γενικές ερωτήσεις
Πόσο σημαντικές είναι οι αξιολογήσεις και η βαθμολογία στους Χάρτες του Google;

Γιατί πρέπει η σύγχρονη επιχείρηση να παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις και να απαντά σε κάθε πελάτη.

Ποια email πρέπει να έχω για την εταιρία μου και τι password να ορίσω σε κάθε ένα;

Πως πρέπει να επιλέξω τους λογαριασμούς email που θα έχει η επιχείρηση μου και τι πρέπει να προσέξω;

Κωδικός διαχείρισης ιστοσελίδας

Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου για την διαχείριση της ιστοσελίδας. Που θα πρέπει να απευθυνθώ;
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης