Πακέτα Website / E-shop Hosting
Κάθε σύγχρονη ιστοσελίδα ή ηλεκτρονικό κατάστημα χρειάζεται αξιόπιστες, ασφαλής και σταθερές υπηρεσίες φιλοξενίας για να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει σωστά. Η IPS διαθέτει δύο (2) διαφορετικές υποδομές Cloud και σε κάθε μία από αυτές δημιούργησε πέντε (5) αρχικά πακέτα Cloud φιλοξενίας Website/E-shop τα οποία μπορούν να εξελιχθούν μελλοντικά και να αναβαθμιστούν ανάλογα με τις ανάγκες τις επιχείρισης σας: 

  Economy Cloud Hosting
 Cloud Hosting 1  Cloud Hosting 1
+ Email 
Cloud Hosting 2  Cloud Hosting 2
+ Email 
 Κατηγορία :   Shared web hosting (on Cloud) Shared web hosting (on Cloud)  Shared web hosting (on Cloud)  Shared web hosting (on Cloud)   Shared web hosting (on Cloud) 
 OS :   Windows Server 2008 R2   Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2008 R2 
 Windows Server 2008 R2   Windows Server 2008 R2 
 Χώρος δίσκου :  200 MΒ  1 GΒ   1 GΒ   2 GΒ   2 GΒ 
 Bandwidth / μήνα :   20 GB  80 GB   80 GB   150 GB   150 GB 
 Βάση δεδομένων :   mySQL (100MB)  mySQL (100MB)   mySQL (100MB)   Cloud MS-SQL
(up to 1GB) 
 Cloud MS-SQL
(up to 1GB) 
 Backup :   Καθημερινό Καθημερινό  Καθημερινό
Καθημερινό  Καθημερινό
 Τεχνική υποστήριξη :  9 πμ - 5 μμ
Δευτ. - Παρ.
9 πμ - 5 μμ
Δευτ. - Παρ.
9 πμ - 5 μμ
Δευτ. - Παρ.
9 πμ - 5 μμ
Δευτ. - Παρ.
9 πμ - 5 μμ
Δευτ. - Παρ.
 Ετήσια διαθεσιμότητα :   99,99%   99,99%   99,99%   99,99%   99,99% 
 Χώρα εγκατάστασης :   Ελλάδα  Ελλάδα   Ελλάδα  Ελλάδα  Ελλάδα 
           
Cloud Enterprise υποδομή
 Storage :  15000 RPM SAS 15000 RPM SAS 15000 RPM SAS 15000 RPM SAS 15000 RPM SAS
 Χρόνος απόκρισης :  < 60ms < 60ms  < 60ms
< 40ms < 40ms
 Λογαριασμοί Email (*):   -  -  5  -  10
 Διαθέσιμος χώρος /
 λογαριασμό : 
 -  -  200 ΜΒ   -  200 ΜΒ 
 24/365 sensor
 monitoring : 
 -  -  -  Διαθέσιμο  Διαθέσιμο 
 Αξία:  90 € + ΦΠΑ / έτος  170 € + ΦΠΑ / έτος
 182 € + ΦΠΑ / έτος  220 € + ΦΠΑ / έτος  370 € + ΦΠΑ / έτος
           
  * κάθε επιπλέον λογαριασμός email στο MIC έχει ετήσιο κόστος 7 € + ΦΠΑ
           
Cloud Professional υποδομή
 Storage :  7200 RPM SAS 7200 RPM SAS 7200 RPM SAS 7200 RPM SAS 7200 RPM SAS
 Χρόνος απόκρισης :  < 70ms < 70ms  < 70ms
< 50ms < 50ms
 Λογαριασμοί Email :   -  -  -  -  -
 Αξία:  55 € + ΦΠΑ / έτος  90 € + ΦΠΑ / έτος
 102 € + ΦΠΑ / έτος  150 € + ΦΠΑ / έτος  180 € + ΦΠΑ / έτος
           

 Print-icon SendToAFriend-icon