Πως μπορώ να σβήσω τη μνήμη του rooter μου;
Απάντηση: Κάποιες φορές τα rooter έχουν κρατήσει στη μνήμη τους τα dns ορισμένων domain name με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται σωστά αυτά τα websites. Για να απομακρύνουμε την προσωρινή μνήμη των dns από το rooter θα πρέπει να γράψετε την παρακάτω εντολή στο command prompt του υπολογιστή σας (ή κατευθείαν στο Έναρξη --> Εκτέλεση):

ipconfig /flushdnsPrint-icon SendToAFriend-icon 

active³ 5.2 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης