Επιστροφές - Υπαναχώρηση
Μετά από την αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ισχύει από το Νόμο (άρθρα 3ε έως 3ια του ν.2251/1994 για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις) το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος ή υπαναχώρησης για την παροχή υπηρεσίας εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Το δικαίωμα αυτό έχει τεθεί για την καλύτερη προστασία του καταναλωτή.

Ωστόσο, το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν ισχύει α) στην περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσίας η οποία έχει ολοκληρωθεί και εφόσον έχει δοθεί προηγουμένως ρητή συγκατάθεση για την εκτέλεση της σύμβασης, β) στην περίπτωση προμήθειας αγαθών ή υπηρεσίας που έχουν κατασκευαστεί μετά από παραγγελία κατά ειδικό τρόπο, σύμφωνα με προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει ο πελάτης ή είναι σαφώς εξατομικευμένα και τέλος γ) στην περίπτωση της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο και εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμά του υπαναχώρησης.

Για επιστροφές και ακυρώσεις μπορείτε να υποβάλετε σχετικό αίτημα υπαναχώρησης με email στην διεύθυνση [email protected] χωρίς να αναφέρετε τους λόγους της απόφασης σας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που θα μας γνωστοποιηθούν θα παραμείνουν στην βάση του λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) της εταιρείας μας μόνο για ένα (1) έτος εφόσον δεν εκδοθεί κάποιο σχετικό παραστατικό και δεν υπάρξει νωρίτερα σχετικό αίτημα διαγραφής. Η εταιρεία μας έχει εναρμονίσει τις εσωτερικές διαδικασίες της και συμμορφώνεται απόλυτα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και την σχετική εθνική νομοθεσία μη κοινοποιώντας οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικού χαρακτήρα σε αναρμόδια μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή τρίτους.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης