Τεχνολογία για την κατασκευή E-shop
Η κατασκευή κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος μας γίνεται με την εφαρμογή active3. Η ανάπτυξη της εφαρμογής active3 έχει στηριχτεί πλήρως στις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης κώδικα μέσω της κληρονομικότητας. Ο πυρήνας του framework έχει αφηρημένη λογική η οποία του επιτρέπει να καλύπτει χωρίς τροποποιήσεις τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις κάνοντας χρήση του πολυμορφισμού.

Η βασική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η C# 2.0 ενώ γίνεται χρήση μιας σειράς από άλλες τεχνολογίες που συμπεριλαμβάνουν τα εξής: .NET Framework 4.0, SQL, MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Visual Basic, ActiveX, XHTML, CSS, JAVA Script, AJAX, VBScript, ASP.NET, XML, XSLT, Xpath, XML Web Services, Regular expressions και άλλες. Η ανάπτυξη καινούργιων plugins μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο προγραμματιστής μέσα στο περιβάλλον Microsoft .NET.Print-icon SendToAFriend-icon 

active³ 5.2 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης