Ποια τεχνολογία χρησιμοποιούμε για την κατασκευή E-shop
Η κατασκευή των E-shop μας γίνεται κατά βάση με την εφαρμογή active3 CMS που έχει αναπτύξει η εταιρία μας ως εφαρμογή κλειστού κώδικα. Η ανάπτυξη της εφαρμογής active3 έχει στηριχτεί πλήρως στις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης κώδικα μέσω της κληρονομικότητας. Ο πυρήνας του framework έχει αφηρημένη λογική η οποία του επιτρέπει να καλύπτει χωρίς τροποποιήσεις τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις κάνοντας χρήση του πολυμορφισμού.

Η βασική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η C# ενώ γίνεται χρήση μιας σειράς από άλλες τεχνολογίες που συμπεριλαμβάνουν τα εξής: .NET Framework 4.5, SQL, MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Visual Basic, ActiveX, XHTML, CSS, JAVA Script, AJAX, VBScript, ASP.NET, XML, XSLT, Xpath, XML Web Services, Regular expressions και άλλες. Η ανάπτυξη καινούργιων plugins μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο προγραμματιστής μέσα στο περιβάλλον Microsoft .NET.

Από τις εφαρμογές ανοικτού κώδικα έχουμε ξεχωρίσει και επιλέξει το WooCommerce για την κατασκευή E-shop χαμηλού αρχικού κόστους απόκτησης. Το WooCommerce είναι ένα πρόσθετο ηλεκτρονικού εμπορίου που ενσωματώνεται στο WordPress. Η λύση αυτή παρέχει την απαιτούμενη σταθερότητα και ταυτόχρονα την ευκαμψία με χιλιάδες πρόσθετα (plugins) που αναπτύσει μια τεράστια κοινότητα προγραμματιστών. Ανεπτυγμένο με ένα REST API, το WooCommerce μπορεί να ενσωματωθεί με οποιαδήποτε υπηρεσία. 
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης