Αναβάθμιση δυνατοτήτων για τις «καρτέλες» κάθε υποσελίδας
Από την έκδοση active3 v.4.8 έχουν προστεθεί δύο νέες δυνατότητες στην δημιουργία και επεξεργασία των «καρτελών».

Η πρώτη προσθήκη είναι η δυνατότητα τοποθέτησης κειμένου (html editor) και ταυτόχρονου προσδιορισμού αντικειμένων κάτω από αυτό με tiles σε στήλες. Έτσι η καρτέλα θα έχει κάποιο εισαγωγικό κείμενο και από κάτω τα tiles των αντικειμένων που επέλεξε ο διαχειριστής. Τα αντικείμενα προσδιορίζονται με αναζήτηση και επομένως μπορούν να μην είναι απαραίτητα «παιδιά» του παραπάνω κειμένου.

Η δεύτερη δυνατότητα που προστέθηκε είναι να μπορούν οι διαχειριστές να φέρουν το περιεχόμενο κάποιας υποσελίδας αυτούσιο μέσα στην καρτέλα. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο για κανονικές υποσελίδες και φόρμες επικοινωνίας όσο και για «ελεύθερα αντικείμενα». Με απλή διαδικασία αναζήτησης επιλέγεται το αντικείμενο που θα προβληθεί πληκτρολογώντας μόνο τον τίτλο του.

Οι δύο αυτές προσθήκες ενισχύουν την λειτουργικότητα των καρτελών δίνοντας ελευθερία και πρόσθετη πληροφορία για κάθε άρθρο, χωρίς αυτό να μειώνει την αποτελεσματικότητα ως προς τις μηχανές αναζήτησης. Και αυτό γιατί ότι βρίσκεται μέσα σε καρτέλες δεν καταγράφεται από τις μηχανές αναζήτησης λόγω αδυναμίας τους να εκτελέσουν Ajax ερωτήματα όπως ένας επισκέπτης του website.

Ζητήστε να μάθετε περισσότερα για τον βέλτιστο τρόπο παρουσίασης με καρτέλες ρυθμίζοντας μια συνεδρία εκπαίδευσης με το εξειδικευμένο προσωπικό μας.Print-icon SendToAFriend-icon 

active³ 5.2 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης