Διακοπή σύνδεσης στο internet
Απάντηση: Αυτό συμβαίνει γιατί έχετε ενεργοποιήσει κατά λάθος την αντίστοιχη επιλογή στο Outlook Express. Για να διατηρείται η σύνδεση μετά την αποστολή ή την λήψη των email επιλέξτε από την γραμμή εργασιών στο επάνω μέρος του προγράμματος τα παρακάτω:
«Εργαλεία» -> «Επιλογές» -> «Σύνδεση» και απενεργοποιήστε την επιλογή «Κλείσιμο της γραμμής μετά το τέλος της αποστολής και λήψης». Στη συνέχεια κλείστε και ξανανοίξετε το Outlook Express για να ισχύσει η επιλογή σας.Print-icon SendToAFriend-icon 

active³ 5.2 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης