Σύστημα αγοράς membership
Το νέο σύστημα αγοράς membership στο active3 CMS επιτρέπει την εγγραφή μελών και την ηλεκτρονική πληρωμή του συνδρομητικού πακέτου που επιλέχθηκε, είτε αυτό αφορά ημερολογιακή διάρκεια είτε προκαθορισμένο αριθμό μονάδων (credits). Τα συνδρομητικά πακέτα καθορίζονται από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου, είναι δυναμικά και απεριόριστα. Κάθε αίτηση μέλους συγκεντρώνεται σε ειδική περιοχή όπου ελέγχεται από τον διαχειριστή ο οποίος και μεταβάλει το status της αίτησης ανάλογα. Η πρόσβαση σε κάθε υποσελίδα, προϊόν ή ειδικό αντικείμενο του δικτυακού τόπου γίνεται αφού ελεγχθούν τα δικαιώματα πρόσβασης από την εφαρμογή active3 ενώ αφαιρούνται ταυτόχρονα οι προκαθορισμένες μονάδες (credits) σε περίπτωση που απαιτούνται τέτοιες.

Το σύστημα membership του active3 CMS ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στον τρόπο λειτουργίας των συνδρομητικών υπηρεσιών που εφαρμόζονται σήμερα στο Ελληνικό internet. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αναλάβουμε τη μεταφορά των δικών σας ειδικών απαιτήσεων για το δικό σας δικτυακό τόπο.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης