Γιατί ονομάστηκε active3 η εφαρμογή;
Απάντηση: Η εφαρμοφή αποτελεί συνέχεια δύο (2) προηγούμενων πολύ πετυχημένων εκδόσεων των APD 1 & APD 2 που αναπτύχθηκαν παλαιότερα από την IPS ΕΠΕ. Τα αρχικά APD σημαίνουν Active Page Design δηλαδή «Δυναμική σχεδίαση ιστοσελίδων». Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η τριμερής δομή της. Κάθε ιστοσελίδα που υποστηρίζεται από το active 3 περιλαμβάνει τρία τμήματα τα οποία είναι η σχεδίαση, ο κώδικας του προγράμματος και τέλος η βάση δεδομένων. Για τους παραπάνω λόγους είναι εύκολα κατανοητό γιατί επιλέχθηκε η ονομασία active 3.


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης