Κατασκευή E-shop με το active3 CMS
Το active3 CMS είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου που έχουμε αναπτύξει για να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς.

Ο πυρήνας της εφαρμογής active3 διασυνδέεται με ειδικά modules που αναπτύσσουμε και παραμετροποιούμε ανάλογα επιτρέποντας έτσι την κατασκευή εξειδικευμένων εφαρμογών διαδικτύου και την κατασκευή E-shop που αποδίδουν. Με το active3 είναι εφικτή η ενημέρωση και η διαχείριση κειμένων, φωτογραφιών, αρχείων, video και γενικότερα κάθε πληροφορίας σχετικά με άρθρα και προϊόντα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αρθρωτή δομή του κώδικα επιτρέπει επίσης στο active3 την γρήγορη ανάπτυξη ειδικών (custom) λειτουργιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.

Η IPS αναπτύσσει ηλεκτρονικά καταστήματα με την εφαρμογή active3 από τον Δεκέμβριο του 2000 και διαρκώς εξελίσσει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν τα E-shop που κατασκευάζει.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης