Κατασκευή ιστοσελίδας και τι να προσέξετε σε μια προσφορά
Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα μερικές χιλιάδες επαγγελματίες και εταιρείες απ' όπου μπορείτε να αναζητήσετε προσφορά για κατασκευή ιστοσελίδας. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του χώρου προσφέρουν πανομοιότυπες υπηρεσίες και μερικές ξεχωρίζουν για το μέγεθος του πελατολογίου τους, την μακροχρόνια εμπειρία, το λογισμικό που χρησιμοποιούν και την υποστήριξη που παρέχουν.

Μια επαγγελματική προσφορά για κατασκευή ιστοσελίδας ξεχωρίζει γιατί:

  • Περιγράφει αναλυτικά το έργο που προτείνεται να υλοποιηθεί και δεν μένει σε γενικές και αόριστες ορολογίες και ακρωνύμια.
  • Περιέχει τα στάδια υλοποίησης του έργου, το χρονοδιάγραμμα και τον απαραίτητο χρόνο υλοποίησης κάθε σταδίου. Επίσης, παρέχει περιγραφή των επιμέρους ενεργειών που αναλαμβάνει να υλοποιήσει για εσάς ο προμηθευτής.
  • Περιέχει ανάλυση των λειτουργιών του λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ιστοσελίδας.
  • Περιέχει ανάλυση κόστους (οικονομική πρόταση) για κάθε επιμέρους υπηρεσία.
  • Προτείνει προαιρετικές υπηρεσίες που θα ενισχύσουν το έργο.active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης