Υποστήριξη εξαγωγών μέσω διαδικτύου
Στην IPS αναπτύσσουμε ειδικούς διαδικτυακούς τόπους για κάθε αγορά. Η εξειδίκευση αυτή βοηθά την προώθηση προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα και από απόσταση καθώς και την πληροφόρηση και εκπαίδευση του κοινού σε νέα προϊόντα.

Το www.gretsii-produkti.ru είναι ένας τέτοιος διαδικτυακός τόπος που επιτρέπει την αναλυτική παρουσίαση των Ελληνικών προϊόντων που προορίζονται για την Ρωσική αγορά. Το site αυτό έχει δυνατότητα Β2Β εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ειδικό Σύστημα Διαχείρισης και Υποστήριξης της επικοινωνίας μεταξύ των μελών και του εισαγωγέα. 

Κάθε ειδική απαίτηση μιας αγοράς μπορεί να μεταφραστεί από εμάς σε ηλεκτρονική διαδικασία βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την επικοινωνία και τους χρόνους απόκρισης. Στην IPS χρησιμοποιούμε το IT κομμάτι της εταιρίας μας και την τεράστια εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού ώστε να επιταχύνουμε διαδικασίες κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και δίνοντας έτσι ένα ακόμα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εξαγωγές σας.Print-icon SendToAFriend-icon