Υπηρεσίες
Η εταιρία μας εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής, επικοινωνίας και διαχείρισης μέσω internet. Το διαδίκτυο αποτελεί τον πυρήνα και το συνδετικό κρίκο των υπηρεσιών μας με άλλες συμβατικές υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Σήμερα η IPS καλύπτει κάθε βήμα της επιχείρησής σας με αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.


Διαφήμιση

Δημιουργούμε για εσάς μια σύγχρονη εταιρική ταυτότητα προωθώντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα σας.

Διαδίκτυο

Κατασκευάζουμε website, Eshops έως προχωρημένες εφαρμογές με διασυνδέσεις σε άλλα συστήματα και βάσεις δεδομένων

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε όλες τις προαπαιτούμενες εργασίες για την προετοιμασία του έργου και την έγκαιρη παράδοση τουPrint-icon SendToAFriend-icon 

active³ 5.2 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης