Εγκατάσταση POP3 λογαριασμού Gmail SSL
Συνδεστε την φορμα επικοινωνιας
του site σας με το Gmail

Γνωρίστε το active3 CMS και τις δυνατότητες που έχουν οι δυναμικές φόρμες επικοινωνίας του

Η υπηρεσία Gmail SSL παρέχεται μόνο εφόσον η εταιρία μας έχει τη πλήρη διαχείριση των DNS records των domain name σας. Οι παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη υπηρεσία!
 
Προϋποθέσεις: 
 1. Θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί τα DNS σας έτσι ώστε να εμφανίζεται το web based περιβάλλον του Gmail στη διεύθυνση mail.yourdomain.gr. Συνεπώς το domain σας θα πρέπει να είναι ενεργό για να υλοποιηθεί αυτή η προϋπόθεση.
 2. Να εμφανίζεται η περιοχή εισόδου του mail.yourdomain.gr γιατί τότε μόνο θα μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κάθε λογαριασμό κάνοντας είσοδο για πρώτη φορά με τα στοιχεία (email + password) που σας δώθηκαν από την εταιρία μας. Ο διαχειριστής του συστήματος έχει δημιουργήσει τους χρήστες αρχικά αλλά θα πρέπει κάθε χρήστης να μπει μία φορά και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.
 3. Μετά την αρχική είσοδο να οριστεί το είδος του λογαριασμού (POP3 ή IMAP) ακολουθώντας τις οδηγίες του Google help desk.

 

Διαδικασία: Για να εγκαταστήσετε έναν POP3 λογαριασμό email στο Outlook Express πρέπει να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τα παρακάτω:

 1. Ανοίγετε το Outlook Express

 2. επιλέγετε από την γραμμή εργασιών (στο επάνω μέρος του προγράμματος) την συντόμευση για τα «Εργαλεία».

 3. Στη συνέχεια επιλέγετε την συντόμευση «Λογαριασμοί» από το μενού που εμφανίζεται.

 4. Σε αυτό το σημείο θα έχει ανοίξει μια καρτέλα στο κέντρο της οθόνης σας όπου στο επάνω μέρος της αναφέρει μεταξύ άλλων «Αλληλογραφία». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αλληλογραφία». Κατά την εγκατάσταση του Outlook Express που έγινε με την εγκατάσταση των windows, τοποθετήθηκαν κάποιοι λογαριασμοί σε αυτήν την καρτέλα. Επιλέξτε κάνοντας μία φορά αριστερό κλικ με το mouse και στη συνέχεια την συντόμευση «Κατάργηση». Έτσι θα διαγράψετε τους αρχικούς λογαριασμούς. Η διαγραφή αυτή δεν είναι αναγκαία αλλά βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τους λογαριασμούς σας.

 5. Παραμένοντας στην καρτέλα «Λογαριασμοί» επιλέγετε την συντόμευση «Προσθήκη» από το μενού στα δεξιά και στην συνέχεια την επιλογή «Αλληλογραφίας».

 6. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης ενός λογαριασμού email. Πληκτρολογήστε ολόκληρο το λογαριασμό όπως ακριβώς σας δόθηκε από την εταιρία μας ([email protected]). Στη συνέχεια επιλέξτε «Επόμενο» από το κάτω μέρος του οδηγού.

 7. Στην επόμενη καρτέλα πληκτρολογήστε ξανά ολόκληρο τον λογαριασμό email ([email protected]) και το «Επόμενο» στο κάτω μέρος.

 8. Η επόμενη καρτέλα αφορά τους διακομιστές αλληλογραφίας που θα χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής σας για να συνδεθεί και να λάβει ή να αποστείλει αλληλογραφία. Στο επάνω πεδίο επιλέγουμε POP3 και στα επόμενα πεδία πληκτρολογούμε τους διακομιστές του Google, δηλαδή pop.gmail.com (για POP3) και smtp.gmail.com (για SMTP). Για να συνεχίσουμε επιλέγουμε «Επόμενο».

 9. Η επόμενη καρτέλα είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση σας στο σύστημα της εταιρίας μας. Έτσι, στο πεδίο «Όνομα λογαριασμού» θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ολόκληρο το λογαριασμό email όπως ακριβώς σας δόθηκε από την εταιρία μας ([email protected]). Στο παρακάτω πεδίο «Κωδικός» θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που ζητήσατε από την εταιρία μας ή αυτόν που αρχικά σας έχει δωθεί για τον παραπάνω λογαριασμό. Αφού πληκτρολογήσουμε τα παραπάνω επιλέγουμε «Επόμενο»

 10. Στη συνέχεια στην καρτέλα «Για προχωρημένους» που βρίσκεται τέρμα δεξιά επιλέγουμε τα σημεία «Αυτός ο διακομιστής απαιτεί ασφαλή σύνδεση (SSL)» τόσο για την εξερχόμενη αλληλογραφία (SMTP) όσο και για την εισερχόμενη αλληλογραφία (POP3). Στα πεδία δεξιά θα πρέπει να ορίσουμε τιμές για τις πόρτες (ports) που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι για SMTP ορίζουμε 25 και για POP3 ορίζουμε 995. Αυτή η ρύθμιση είναι απαραίτητη για την ασφαλή σύνδεση με τους διακομιστές. Αν χρησιμοποιείτε κάποια έκδοση του Microsoft Outlook σαν mail client ορίστε για SMTP την πόρτα (port) 465 αντί για την 25.

 11. Αυτή είναι η τελευταία καρτέλα όπου σας ενημερώνει ότι έχετε εγκαταστήσει τον λογαριασμό email με επιτυχία. Επιλέξτε «Τέλος» και θα οδηγηθείτε στην καρτέλα με όλους τους λογαριασμούς που έχετε εγκατεστημένους. Σε αυτήν την καρτέλα θα βρείτε την ένδειξη mail.ips.gr Αυτό είναι ένα κλασικό σφάλμα του Outlook Express γιατί δεν σας δείχνει το «Όνομα λογαριασμού» αλλά τον διακομιστή. Για να έχετε καλύτερη εικόνα για το ποιους λογαριασμούς έχετε εγκαταστήσει μετονομάστε τον λογαριασμό επιλέγοντας «Ιδιότητες» και αλλάζοντας το πρώτο πεδίο στην καρτέλα που θα εμφανιστεί. Μπορείτε να δώσετε ότι όνομα θέλετε αρκεί να είναι αντιπροσωπευτικό και να σας βοηθάει να καταλάβετε για ποιον λογαριασμό πρόκειται.

 12. Μετά την επιτυχή δημιουργία του λογαριασμού είναι απαραίτητη μια τελευταία ρύθμιση που αφορά την ταυτοποίηση σας στον server. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξετε ξανά την καρτέλλα όπου εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί email και να επιλέξετε αυτόν που μόλις δημιουργήσατε. Πατήστε «ιδιότητες» (ή διπλό κλικ επάνω του) για να ανοίξει η καρτέλα του συγκεκριμένου λογαριασμού. Μετά τα «Γενικά» ή δεύτερη επιλογή που αναφέρεται στους «Διακομιστές» θα πρέπει να έχει, πέρα από τους διακομιστές και επιλεγμένο το «Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από το διακομιστή». Έτσι ο mail server του Google θα αποδέχεται τα email που προσπαθείτε να στείλετε καθώς θα ελέγχει πρώτα το username και το password του λογαριασμού σας. Πατήστε ΟΚ για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και κλείστε κάθε καρτέλα.

Έχετε ήδη εγκαταστήσει τον λογαριασμό σας. Επιλέξτε «Κλείσιμο» και θα επιστρέψετε στο Outlook Express. Για να δοκιμάσετε τον λογαριασμό σας συνδεθείτε στο Internet και στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Αποστολή / Λήψη» κάτω από την γραμμή εργασιών.

Η υπηρεσία Google SSL αφορά αποκλειστικά την ρύθμιση των DNS σας έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση των email σας από διακομιστές του Google. Με την δρομολόγηση των MX records στα DNS του domain σας, τα email σας πλέον θα οδηγούνται στους διακομιστές του Google (εξ' ου και οι παραπάνω ρυθμίσεις SMTP, POP3).

Η IPS δεν διαχειρίζεται τους διακομιστές αυτούς (παρά μόνο τα DNS και την δυναμική ιστοσελίδα σας) και επομένως για οποιαδήποτε τυχών θέμα που αφορά τα email (πχ. retrieve password) θα πρέπει να απευθύνεστε στο Google help desk στέλνοντας email από κάποιον τρίτο δηλωμένο λογαριασμό. Σε κάθε account μπορεί να δηλωθεί ένα τέτοιο εναλλακτικό email επικοινωνίας.

Το help desk της εταιρίας μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει μόνο συμβουλευτικά και όχι δεσμευτικά μιας και δεν παρέχουμε κανενός είδους εκπροσώπηση ούτε έχουμε κάποιου είδους σύμβαση μεταπώλησης με το Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Google SSL απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων μας.


Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε στις 28/1/2009 και παραμένει στις Τεχνικές Ερωτήσεις ως αρχειακό υλικό.


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης