Πρωτοποριακές λειτουργίες για κατασκευή E-shop
Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος είναι το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου που επιλέχθηκε κατά την κατασκευή του E-shop. Στην IPS γνωρίζουμε άριστα το ηλεκτρονικό εμπόριο, ακολουθούμε τις εξελίξεις αλλά και διαμορφώνουμε νέες προτάσεις για απομακρυσμένες πωλήσεις. Από το 1999 αναπτύξαμε μια ξεχωριστή εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου (active3 CMS) που διαθέτει πρωτοποριακές λειτουργίες και ικανοποιεί απόλυτα τις ανάγκες της τόσο απαιτητικής Ελληνικής αγοράς. 

Τι νέο έχει να προτείνει η IPS στην κατασκευή E-shop που δύσκολα θα βρει κανείς αλλού: 

Α/Α Διαφορά IPS Αλλού

1

Εύχρηστη και εργονομική διαχείριση στην ίδια σχεδίαση

Το διαχειριστικό περιβάλλον σε εμάς γίνεται με popup παράθυρα στην ίδια frond end σχεδίαση.

Το διαχειριστικό περιβάλλον είναι μια Back end περιοχή όπου οι διαχειριστές δεν έχουν άμεση εικόνα για τις αλλαγές που πραγματοποιούν.

2

Έξυπνο τρόπο υπολογισμού μεταφορικών ανά περιοχή και υπό συνθήκες

Κάθε μεταφορική εταιρία ενεργοποιείται μόνο αν μπορεί να εξυπηρετήσει στην περιοχή που θα γίνει η αποστολή και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που όρισαν οι διαχειριστές.

Υπολογίζονται απλά τα κόστη μεταφοράς βάση συνολικού βάρους.

3

Εύπλαστη παραμετροποίηση στον τρόπο εμφάνισης κάθε προϊόντος και παραγγελιοληψίας

Ο τρόπος εμφάνισης του προϊόντος μπορεί να είναι εντελώς custom ενώ η παραγγελιοληψία περνάει πάντα μέσα από βήματα που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης.

Υπάρχει ο περιορισμός κάποιου template ή κάποιου theme και δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης.

4

Ενσωματωμένες λειτουργίες SEO

Η εφαρμογή active3 CMS που αναπτύξαμε διαθέτει 12 ενσωματωμένες λειτουργίες για βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης. Ο εσωτερικός μηχανισμός SEO report αναλύει τα κείμενα κάθε υποσελίδας ή προϊόντος και προτείνει βελτιώσεις.

Ορισμένες μόνο λειτουργίες είναι διαθέσιμες με εξωτερικά modules που μπορεί να μην λειτουργούν μελλοντικά μετά από κάποια αναβάθμιση του πυρήνα της εφαρμογής.

5

Ενσωματωμένες λειτουργίες προώθησης

Τα E-shop που κατασκευάζουμε διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες διαμόρφωσης newsletter και αποστολής, αυτόματης αποστολής κοινοποιήσεων στο Facebook, μηχανισμό αναδυόμενων μηνυμάτων για προώθηση προϊόντων, μηχανισμό δημιουργίας και ελέγχου εκπτωτικών κουπονιών, μηχανισμό δημιουργίας πακέτων δώρων, κ.α.

Σε άλλες εφαρμογές ορισμένες μόνο λειτουργίες είναι διαθέσιμες με εξωτερικά modules τα οποία αυξάνουν το τελικό κόστος του έργου. Κάποιες μάλιστα λειτουργίες δεν υπάρχουν ή οι κατασκευαστές αδυνατούν να προσαρμόσουν. Ζητήστε δείγματα δουλειάς σε κάθε περίπτωση.

6

Δυνατότητα μαζικής εξαγωγής και ενημέρωσης προϊόντων με πολλαπλούς τιμοκαταλόγους

Η δική μας εφαρμογή CMS διαθέτει μηχανισμό εξαγωγής σε Excel και μηχανισμό εισαγωγής αντίστοιχα που ενημερώνει ακόμα και πολλαπλούς τιμοκαταλόγους χονδρικής.

Οι παρόμοιες εφαρμογές συνήθως ενημερώνουν μόνο τιμές λιανικής.

7

Δυνατότητα διασύνδεσης ή συγχρονισμού με άλλες βάσεις δεδομένων, ERPs και συστημάτων μηχανογράφησης

Μπορούμε να αντλήσουμε τεράστιο αριθμό προϊόντων (πλήρης παρουσίαση) από άλλες βάσεις δεδομένων με σωστή προετοιμασία και συνεργασία με τον τοπικό εγκαταστάτη σας. Υπάρχουν δεκάδες ενεργές εγκαταστάσεις στα δείγματα έργων.

Καμία τέτοια σοβαρή υλοποίηση δεν είναι εφικτή πέρα από μικρούς συγχρονισμούς σε περιορισμένους πίνακες τιμών.

8

Δυνατότητα υποστήριξης χαρακτηριστικών (σύνθετων ή απλών) καθώς και ομαδοποίησης προϊόντων σε υπερπροϊόντα ή πακέτα προσφορών

Το active3 CMS παρέχει όλες αυτές τις δυνατότητες, κάνει έλεγχο διαθεσιμότητας ανά χαρακτηριστικό και επιπλέον δίνεται η δυνατότητα custom εμφάνισης μέσα στο προϊόν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχονται μόνο απλά χαρακτηριστικά (πχ. χρώμα, μέγεθος).

9

Δυνατότητα πολλαπλής κατηγοριοποίησης και σήμανσης προϊόντων

Η εφαρμογή μας διαθέτει προϊοντικές κατηγορίες και δυνατότητα tagging με δενδρική συσχέτιση ώστε να είναι εφικτή η παρουσίαση ενός προϊόντος σε πολλαπλές κατηγορίες.

Οι άλλες εφαρμογές δεν διαθέτουν δεντρικό tagging αλλά όλα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Όταν υπάρχουν εκατοντάδες tags η διαχείριση είναι πραγματικά πολύ δύσκολη.

10

Δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης και σύνθετης αναζήτησης προϊόντων με δυναμικά κριτήρια

Η σωστή κατηγοριοποίηση επιτρέπει την δημιουργία custom σύνθετων αναζητήσεων, wizards, drop down, multi select, image maps, κ.α.

Η αναζήτηση περιορίζεται σε μερικά μόνο φίλτρα tags σε πρώτο επίπεδο.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης