Δημοσίευση ισολογισμού για ΑΕ και ΕΠΕ σε επίσημη ιστοσελίδα
Βάσει του Νόμου 4072/2012, άρθρο 232, περί δημοσιεύσεων ισολογισμών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων θα πραγματοποιείται εκτός από το ΦΕΚ και σε : 

α) Μία οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

ή εναλλακτικά,

β) Σε μία εταιρική ιστοσελίδα η οποία πρώτα θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Αυτό σημαίνει πως καταργείται η υποχρεωτική δημοσίευση ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ για του τύπου και δίνεται η εναλλακτική να αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα κάθε εταιρίας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποφύγετε το κόστος δημοσίευσης ισολογισμού σε οικονομική εφημερίδα και θέλετε να τον δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω διαδικασίες στο Επιμελητήριο – Γ.Ε.ΜΗ. που υπάγεστε :

  1. Θα πρέπει να δηλωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση του ισολογισμού.
  2. Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, θα πρέπει να αναρτηθεί ο ισολογισμός στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να έχει κοινοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατασκευή επίσημης ιστοσελίδας

Η κατασκευή ενός δικτυακού τόπου που θα αντιπροσωπεύει την εταιρία σας είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και κάθε εταιρία θα πρέπει να εξετάσει: 

  • τι έχει να προσφέρει κάθε πρόταση – προσφορά από εξειδικευμένες εταιρίες
  • την εμπειρία κάθε προμηθευτή και τα χρόνια που αυτός βρίσκεται στο χώρο του web development
  • την αξιοπιστία του που αποδεικνύεται από το μεγάλο του πελατολόγιο

Στην IPS η κατασκευή σύγχρονων δικτυακών τόπων είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. Με δικό μας σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το active3 CMS και εκατοντάδες ενεργές εγκαταστάσεις η IPS γνωρίζει σίγουρα πως να προβάλει σωστά μια σύγχρονη επιχείριση.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με το τμήμα πωλήσεων μας για μια πρώτη γνωριμία. Η δημοσίευση των ισολογισμών σας μπορεί να γίνει μια πρώτη ευκαιρία για προβολή και ανάπτυξη της επιχείρισης σας. 
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης