Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Amazon FBA
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να προετοιμάσουμε μια πρώτη συνάντηση μας ή ένα video conference αν η έδρα σας βρίσκεται εκτός Θεσσαλονίκης. Τα πεδία με ένδειξη (*) είναι απαραίτητα.

 

Γενικές πληροφορίες

Επωνυμία επιχείρησης *: 

Τύπος: 

Δραστηριότητα *: 

Διεύθυνση έδρας *: 

Πόλη *: 

Έτος ιδρύσεως: 

URL *: 


Στοιχεία αποστολέα (κατά προτίμηση νόμιμου εκπροσώπου)

Όνομα υπευθύνου *: 

Επίθετο υπευθύνου *: 

Τηλέφωνο *: 

Email *: 

 


Για να εξετάσουμε καλύτερα αν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας προωθώντας μόνο ανταγωνιστικά προϊόντα στο Amazon FBA θα θέλαμε να μας δώσετε ενδεικτικά κάποιες πληροφορίες για δύο (2) τουλάχιστον προϊόντα που κατασκευάζετε ή εμπορεύεστε.

 

Προϊόν 1

Τίτλος προϊόντος *: 

Barcode προϊόντος *: 

Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σας *: 

Γιατί διαφοροποιείται σε σχέση με άλλα αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά: 

Προϊόν 2

Τίτλος προϊόντος *: 

Barcode προϊόντος *: 

Περιγράψτε τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος σας *: 

Γιατί διαφοροποιείται σε σχέση με άλλα αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά


Η IPS τηρεί πάντα το επαγγελματικό απόρρητο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η IPS ΕΠΕ διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (ΕΕ 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται στα πλαίσια της εκτέλεσης σύμβασης σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες της, προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Για την ασφάλεια του δικτύου και των πληροφοριών των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιούμε, το IP της σύνδεσης Internet που έχετε αυτή τη στιγμή θα καταγραφεί κατά την αποστολή της φόρμας μαζί με τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε.


Πληροφορίες για την Προστασία Δεδομένων
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω για επιβεβαίωση αποστολής της φόρμας από φυσικό πρόσωπο:

salt-F0BD4937 
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης