Εγκατάσταση λογαριασμού email
Απάντηση: Για να εγκαταστήσετε έναν λογαριασμό email στο Outlook Express πρέπει να ακολουθήσετε βήμα προς βήμα τα παρακάτω:

  1. Ανοίγετε το Outlook Express
  2. επιλέγετε από την γραμμή εργασιών (στο επάνω μέρος του προγράμματος) την συντόμευση για τα «Εργαλεία».
  3. Στη συνέχεια επιλέγετε την συντόμευση «Λογαριασμοί» από το μενού που εμφανίζεται.
  4. Σε αυτό το σημείο θα έχει ανοίξει μια καρτέλα στο κέντρο της οθόνης σας όπου στο επάνω μέρος της αναφέρει μεταξύ άλλων «Αλληλογραφία». Επιλέγουμε την καρτέλα «Αλληλογραφία». Κατά την εγκατάσταση του Outlook Express που έγινε με την εγκατάσταση των windows, τοποθετήθηκαν κάποιοι λογαριασμοί σε αυτήν την καρτέλα. Επιλέξτε κάνοντας μία φορά αριστερό κλικ με το mouse και στη συνέχεια την συντόμευση «Κατάργηση». Έτσι θα διαγράψετε τους αρχικούς λογαριασμούς. Η διαγραφή αυτή δεν είναι αναγκαία αλλά βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα τους λογαριασμούς σας.
  5. Παραμένοντας στην καρτέλα «Λογαριασμοί» επιλέγετε την συντόμευση «Προσθήκη» από το μενού στα δεξιά και στην συνέχεια την επιλογή «Αλληλογραφίας».
  6. Σε αυτό το σημείο θα ανοίξει ο οδηγός εγκατάστασης ενός λογαριασμού email. Πληκτρολογήστε ολόκληρο το λογαριασμό όπως ακριβώς σας δόθηκε από την εταιρία μας ([email protected]). Στη συνέχεια επιλέξτε «Επόμενο» από το κάτω μέρος του οδηγού.
  7. Στην επόμενη καρτέλα πληκτρολογήστε ξανά ολόκληρο τον λογαριασμό email ([email protected]) και το «Επόμενο» στο κάτω μέρος.
  8. Η επόμενη καρτέλα αφορά τους διακομιστές αλληλογραφίας που θα χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής σας για να συνδεθεί και να λάβει ή να αποστείλει αλληλογραφία. Στο επάνω πεδίο επιλέγουμε POP3 και στα επόμενα πεδία πληκτρολογούμε τους διακομιστές (Οι διακομιστές ορίζονται από την εταιρία μας, γι' αυτό ρωτήστε σχετικά τον συνεργάτη μας ή επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία μας) και στα δύο πεδία. Για να συνεχίσουμε επιλέγουμε «Επόμενο».
  9. Η επόμενη καρτέλα είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση σας στο σύστημα της εταιρίας μας. Έτσι, στο πεδίο «Όνομα λογαριασμού» θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ολόκληρο το λογαριασμό email όπως ακριβώς σας δόθηκε από την εταιρία μας ([email protected]). Στο παρακάτω πεδίο «Κωδικός» θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που ζητήσατε από την εταιρία μας για τον παραπάνω λογαριασμό. Ο κωδικός και το όνομα λογαριασμού γράφονται πάντα με μικρούς Αγγλικούς χαρακτήρες και δεν πρέπει να εμπεριέχουν το username, διαφορετικά δεν είναι αποδεκτοί από το σύστημα !!! Αφού πληκτρολογήσουμε τα παραπάνω επιλέγουμε «Επόμενο»
  10. Αυτή είναι η τελευταία καρτέλα όπου σας ενημερώνει ότι έχετε εγκαταστήσει τον λογαριασμό email με επιτυχία. Επιλέξτε «Τέλος» και θα οδηγηθείτε στην καρτέλα με όλους τους λογαριασμούς που έχετε εγκαταστημένους. Σε αυτήν την καρτέλα θα βρείτε την ένδειξη mail.ips.gr Αυτό είναι ένα κλασικό σφάλμα του Outlook Express γιατί δεν σας δείχνει το «Όνομα λογαριασμού» αλλά τον διακομιστή. Για να έχετε καλύτερη εικόνα για το ποιους λογαριασμούς έχετε εγκαταστήσει μετονομάστε τον λογαριασμό επιλέγοντας «Ιδιότητες» και αλλάζοντας το πρώτο πεδίο στην καρτέλα που θα εμφανιστεί. Μπορείτε να δώσετε ότι όνομα θέλετε αρκεί να είναι αντιπροσωπευτικό και να σας βοηθάει να καταλάβετε για ποιον λογαριασμό πρόκειται.

Έχετε ήδη εγκαταστήσει τον λογαριασμό σας. Επιλέξτε «Κλείσιμο» και θα επιστρέψετε στο Outlook Express. Για να δοκιμάσετε τον λογαριασμό σας συνδεθείτε στο Internet και στη συνέχεια πατήστε στο κουμπί «Αποστολή / Λήψη» κάτω από την γραμμή εργασιών.


Το παρόν άρθρο δημιουργήθηκε στις 14/11/2004 και παραμένει στις Τεχνικές Ερωτήσεις ως αρχειακό υλικό.


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης