Τεχνικά χαρακτηριστικά active3 CMS
Η ανάπτυξη της εφαρμογής active3 έχει στηριχτεί πλήρως στις αρχές της αντικειμενοστραφούς σχεδίασης εκμεταλλευόμενη στο έπακρο τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης κώδικα μέσω της κληρονομικότητας. Ο πυρήνας του framework έχει αφηρημένη λογική η οποία του επιτρέπει να καλύπτει χωρίς τροποποιήσεις τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές απαιτήσεις κάνοντας χρήση του πολυμορφισμού.

Ο κώδικας έχει οργανωθεί σε επίπεδα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εργονομία. Αναλυτικότερα τα επίπεδα είναι τα εξής:

 • Skin
 • Διεπαφή
 • Business Logic
 • Loading – Saving
 • Cashing
 • Βάση δεδομένων
 • Infastructure

Επιπρόσθετα, έχει αναπτυχθεί ένα μοντέλο κατασκευής plugins μέσα από τα οποία ο προγραμματιστής μπορεί να δώσει εξειδικευμένες λύσεις που δεν καλύπτονται στο βασικό πακέτο. Φυσικά έχει στη διάθεση του μια πληθώρα από βοηθητικά εργαλεία που θα διευκολύνουν το έργο του.

Η βασική γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι η C# 2.0 ενώ γίνεται χρήση μιας σειράς από άλλες τεχνολογίες που συμπεριλαμβάνουν τα εξής: .NET Framework 2.0, SQL, MySQL, SQL Server, Oracle, Access, Visual Basic, ActiveX, XHTML, CSS, JAVA Script, AJAX, VBScript, ASP.NET, XML, XSLT, Xpath, XML Web Services, Regular expressions και άλλες. Η ανάπτυξη καινούργιων plugins μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο προγραμματιστής μέσα στο περιβάλλον Microsoft .NET.

Η αφηρημένη σχεδίαση επιτρέπει τη συνεργασία του active3 με οποιαδήποτε βάση δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις σε ταχύτητα, όγκο δεδομένων και κόστος που θέτει ο πελάτης. Η σύνδεση πετυχαίνεται μέσω μιας πολύ δυνατής μηχανής με το όνομα Oxygen και το οποίο αναλύεται εκτενέστερα παρακάτω.

Το Oxygen είναι μια μηχανή μετασχηματισμού δομών δεδομένων από μια μορφή σε μια άλλη με έναν τρόπο ο οποίος επιτρέπει στον προγραμματιστή να “ανασάνει” επιταχύνοντας σημαντικά το χρόνο ανάπτυξης και θωρακίζοντας τον κώδικα από λάθη. Οι μορφές δεδομένων που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

 • Βάσεις δεδομένων: MySQL, SQL Server, Oracle, Access
 • Objects
 • Microsoft .NET data types
 • XML
 • Windows forms controls
 • HTML forms
 • Url query strings
 • HTTP Post – Get
 • SQL Strings

Η μετατροπή από μια μορφή δεδομένων σε μια άλλη γίνεται με τρόπο φυσικό για τον προγραμματιστή ο οποίος δε χρειάζεται πλέον να ανησυχεί για σφάλματα όπως escaping, sql injections, null pointer referrences κτλ.

Επιπλέον το Oxygen παρέχει έναν αυτοματοποιημένο τρόπο ροής δεδομένων από τη βάση δεδομένων στη λογική του κώδικα και τελικά στα παράθυρα του χρήστη και αντίστροφα. Έχοντας το Oxygen να αναλαμβάνει πλήρως την αμφίδρομη αυτή επικοινωνία ο προγραμματιστής μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της κεντρικής λογικής του κώδικα και μόνο.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης