Διασύνδεση ανάμεσα σε active3 websites
Τώρα μπορείτε να αναδημοσιεύσετε επιλεκτικά περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες) από άλλα active3 websites χρησιμοποιώντας το νέο αντικείμενο «απομακρυσμένη υποσελίδα». Με αυτό μπορείτε να προσδιορίσετε το URL και το Id της υποσελίδας που θέλετε να φέρετε μέσα στο website σας και ταυτόχρονα να προσδιορίσετε το βάθος της ανάλυσης που αυτή θα έχει στη δική σας ιστοσελίδα. Μπορείτε λοιπόν απλά να παρουσιάσετε και τα «παιδιά» της (υποσελίδες κάτω από αυτήν) σαν συντομεύσεις κάτω από την «απομακρυσμένη υποσελίδα», ή να αναπτύξετε τα «παιδιά» της κανονικά μέσα στο δικό σας website.

Ειδική μέριμνα έχει πραγματοποιηθεί κατά το σχεδιασμό της νέας λειτουργίας έτσι ώστε αυτή να αποδίδει εξίσου καλά και στις μηχανές αναζήτησης. Έτσι, μπορείτε να συγχρονίσετε τα meta tags της «μητρικής ιστοσελίδας» μεταφέροντας τα αυτούσια σε όλο το τμήμα που θα δημιουργήσετε. Οι «απομακρυσμένες υποσελίδες» ενός active3 website φορτώνονται κανονικά όπως και οι τοπικές υποσελίδες (και όχι σε iframe) και συνεπώς δημοσιεύονται κανονικά στις μηχανές αναζήτησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα χρήσης των «απομακρυσμένων υποσελίδων» είναι:

  • δημιουργία πολλαπλών doorway websites με αυστηρά στοχευμένη θεματολογία που θα αντλούν περιεχόμενο από ένα (ή περισσότερα) portals. Τα doorways σαν μικρότερα websites με στοχευμένο περιεχόμενο θα έχουν καλύτερη κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης.

  • αυτόματη ενημέρωση website μεταπωλητών με περιεχόμενο απευθείας από το website του προμηθευτή. Κάθε interactive αντικείμενο (όπως προϊόντα, φόρμες επικοινωνίας, συντομεύσεις, downloads, κλπ) οδηγεί πάντα στο website του προμηθευτή.

  • αυτόματη ενημέρωση περιεχομένου για websites αναδημοσίευσης προϊόντων (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, websites προσφορών ή σύγκρισης προϊόντων).

Γνωρίστε τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες των «απομακρυσμένων υποσελίδων» απλά καλώντας στο 2310 300326.

Σημ.: Η λειτουργία «απομακρυσμένες υποσελίδες» διατίθεται από την έκδοση active3 v.4.8 και μετέπειτα.


active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης