Διαδικασία αλλαγής ΦΠΑ σε active3 eshop
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κανείς είναι δύο (2):

  1. Άνοιγμα νέων περιοχών (ζωνών)

  2. Προσδιορισμός ΦΠΑ ανά περιοχή

ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Πηγαίνουμε στον Πίνακα Ελέγχου της ιστοσελίδας, και επιλέγουμε το επεξεργασία χωρών

Βρίσκουμε την Ελλάδα και επιλέγουμε επεξεργασία

Από τον κεραυνό του κάθε νομού, επιλέγουμε επεξεργασία και έτσι μπορούμε να επεξεργαστούμε το όνομα. Τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, αλλάζουμε τα ονόματα. πχ τις Κυκλάδες τις αλλάζουμε σε Κυκλάδες – Μειωμένο ΦΠΑ. Για να φτιάξουμε μία νέα περιοχή επιλέγουμε από τέρμα κάτω το Νέα περιοχή και συμπληρώνουμε τον τίτλο. Έτσι όταν τελειώσουμε θα έχουμε Κυκλάδες – Μειωμένο ΦΠΑ, και μία άλλη περιοχή Κυκλάδες – Κανονικό ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για τα Δωδεκάνησα και όπου αλλού χρειάζεται. Στο τέλος πάντα πατάμε το Οκ για να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάναμε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Εφόσον τελειώσουμε με την επεξεργασία – προσθήκη των περιοχών πηγαίνουμε στο εικονίδιο Ιδιότητες shop ανά περιοχή

Βρίσκουμε την Ελλάδα και επιλέγουμε το σήμα δίπλα από την Ελλάδα για να μας ανοίξει η επεξεργασία

Στα πεδία Κανονικό ΦΠΑ και Μειωμένο ΦΠΑ εισάγουμε τους νέες συντελεστές όπου χρειάζεται

Εφόσον ολοκληρώσουμε την εισαγωγή των νέων συντελεστών επιλέγουμε το ΟΚ στο τέλος της σελίδας, ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Προϋπόθεση: Οι παραπάνω αλλαγές έχουν εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε εισάγει καθαρές τιμές (net τιμή) στα προϊόντα σας. Αν όμως έχετε παλαιότερα συμπεριλάβει στην τιμή και τον ΦΠΑ τότε θα πρέπει απαραίτητα να γίνει μετατροπή τιμών σε καθαρές τιμές πριν το Άνοιγμα νέων περιοχών και τον Προσδιορισμό ΦΠΑ ανά περιοχή. Η διαδικασία της μετατροπής μπορεί να γίνει προσεκτικά από τη βάση δεδομένων, κάτι που όμως είναι χρονοβόρο και γι' αυτό υπάρχει σχετική χρέωση.
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης