Καλάθι αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο

ΕΣΠΑ 2007 - 2013Στην τελική διαμόρφωση βρίσκονται μία σειρά από προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι προκηρύξεις που αναμένονται είναι οι:

Ενίσχυση Μικρομεσαίων και Νέων Επιχειρήσεων
  • Θα αφορά τον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας.
  • Προϋπολογισμός 31 εκατ. ευρώ.
  • Συμμετοχή από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων τους, τη διείσδυση σε νέες αγορές και την αναβάθμιση των στελεχών τους.
  • Έναρξη από το καλοκαίρι.
Ενίσχυση της συνεργασίας Επιχειρήσεων
  • Θα αφορά τον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας.
  • Προϋπολογισμός 46 εκ ευρώ.
  • Στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων.
  • Περιλαμβάνει μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις αλλά και φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κλπ).
  • Ο μέσος ενισχυόμενος προϋπολογισμός του κάθε έργου αναμένεται να είναι 500.000 ευρώ.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, με την τεκμηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσμιών που πρόκειται να ανακοινωθούν όταν θα προκηρυχθεί επίσημα το κάθε πρόγραμμα.

Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης για να εκσυγχρονίσετε την επιχείρηση σας. Η IPS παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις των προκηρύξεων και ενημερώνει άμεσα το πελατολόγιο της με newsletters. Σε περίπτωση που δεν συνεργάζεστε ήδη με κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεων μπορούμε να σας προτείνουμε αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες που στο παρελθόν λειτούργησαν με απόλυτα ποσοστά επιτυχίας.Print-icon SendToAFriend-icon Newsletter list
Ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις και για τις νέες λειτουργίες που αναπτύξαμε


Sms list
Ενημερωθείτε άμεσα για τις προσφορές μας

Προτείνουμε