Καλάθι αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο

Επιλέξιμες ενέργειες που αναλαμβάνουμεΕνδεικτικά η IPS μπορεί να σας καλύψει στις παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες που περιγράφονται στην δράση:

Ε(1), 11 - Διάθεση προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή/ και μέσω ηλεκτρονικού marketplace τρίτων, υποχρεωτικώς με ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές (e-payments), βελτιστοποίηση εμφάνισης σε μηχανές αναζήτησης (Search Engine Optimisation), υποχρεωτική υλοποίηση τουλάχιστον σε 2 γλώσσες και ηλεκτρονικά κουπόνια.

Ε(1), 12 - Συστήματα διαχείρισης πληρωμών με πιστωτικές κάρτες.

Ε(2), 1 - Συστήματα επιβράβευσης πελατών για προσωποποιημένη προώθηση (loyalty schemes).

Ε(2), 2 - Διαδραστική προώθηση που αξιοποιεί νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες. Ενδεικτικά:

 • ηλεκτρονικοί κατάλογοι

 • εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων

Ε(2), 3 - Ηλεκτρονικά κουπόνια (e-coupons)

E(2), 4 - Αξιοποίηση επιχειρηματικής ευφυΐας για:

 • προωθητικές ενέργειες

 • ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς

Ε(2), 7 - Προώθηση στο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά:

 • Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής

 • βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης – SEO

 • εξατομικευμένη προώθηση προς τους καταναλωτές

 • αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεύρυνση του πελατολογίου

Ε(2), 8 - Εμπλουτισμός ηλεκτρονικού καταστήματος με συμμετοχή του καταναλωτή. Ενδεικτικά:

 • καταγραφή και διαμοιρασμός σχολίων και προτιμήσεων πελατών (reviews)

 • δημιουργία καταλόγων επιθυμητών προϊόντων από τους πελάτες (wishlists)

 • μοναδική εγγραφή (single sign-on) από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Άλλες επιλέξιμες δαπάνες που αναλαμβάνουμε:

 1. Φιλοξενία (hosting, collocation κλπ)

 2. Συνδρομές στο Διαδίκτυο

 3. Σχέδιο Ανάπτυξης Αγοράς και Προώθησης (Marketing και promotion plan) του δικαιούχου, που εστιάζει στην αξιοποίηση των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) και του αποκτούμενου εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών της επένδυσης, και το οποίο θα αφορά σε χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 2 ετών από την έναρξη της Επένδυσης. Εκπόνηση μελετών και ερευνών, εξειδικευμένων και άμεσα σχετικών με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Οι μελέτες θα εξειδικεύουν τον τρόπο υλοποίησης των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) με τεχνικά μέσα, εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

 4. Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής (web campaigns, banners, κ.α.)

 5. Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης (SEO)

 6. Διαδικτυακές καμπάνιες και προβολή με αξιοποίηση μηχανισμών κοινωνικής δικτύωσης (web/ social networking κ.α.)

 7. Στοχευμένη προώθηση των νέων δυνατοτήτων ψηφιακής λιανικής μέσω μηχανών αναζήτησης ή συναφών (adwords, adsense, contextual digital marketing κ.α.)

 8. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης

 9. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης.

 10. Υπηρεσίες ανάπτυξης λειτουργικότητας εμπλουτισμού του ηλεκτρονικού καταστήματος (καταγραφή και διαμοιρασμός σχολίων και προτιμήσεων πελατών (reviews), δημιουργία καταλόγων επιθυμητών προϊόντων από τους πελάτες (wishlists), μοναδική εγγραφή (single sign-on) από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυνατότητα πρόσβασης και εμφάνισης από πολλαπλά κανάλια).


Διαβάστε επίσης τα παρακάτω σχετικά άρθρα:


Print-icon SendToAFriend-icon Newsletter list
Ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις και για τις νέες λειτουργίες που αναπτύξαμε


Sms list
Ενημερωθείτε άμεσα για τις προσφορές μας

Προτείνουμε