Καλάθι αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο

Πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεωνΕντός του Καλοκαιριού (2009) αναμένεται η προκήρυξη δράσης ενίσχυσης Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, προϋπολογισμού 120 εκατ. Ευρώ, που δραστηριοποιούνται στο μεταποιητικό τομέα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια, απασχολούν μέχρι 50 άτομα και εμφανίζουν μέσο όρο θετικής κερδοφορίας την τελευταία τριετία. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων θα κυμαίνεται από 30.000 έως 450.000 ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 40%.

Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής, καθώς έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν με ποσοστό πολύ μεγαλύτερο (40%) από το αντίστοιχο ποσοστό του αναπτυξιακού νόμου (18%).

Οι δαπάνες που θα είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αφορούν την αγορά εξοπλισμού και την ανάληψη πρωτοβουλιών βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας (εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, βελτίωση του υπάρχοντος παραγωγικού εξοπλισμού, ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, προβολή και προώθηση προϊόντων κλπ).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν το κατάλληλο ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο, με την τεκμηρίωση που θα απαιτείται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός των προθεσμιών που πρόκειται να ανακοινωθούν όταν θα προκηρυχθεί επίσημα το πρόγραμμα.

Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης για να εκσυγχρονίσετε την επιχείρηση σας. Η IPS παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις των προκηρύξεων και ενημερώνει άμεσα το πελατολόγιο της με newsletters. Σε περίπτωση που δεν συνεργάζεστε ήδη με κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεων μπορούμε να σας προτείνουμε αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες που στο παρελθόν λειτούργησαν με απόλυτα ποσοστά επιτυχίας.Print-icon SendToAFriend-icon Newsletter list
Ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις και για τις νέες λειτουργίες που αναπτύξαμε


Sms list
Ενημερωθείτε άμεσα για τις προσφορές μας

Προτείνουμε