Καλάθι αγορών
Το καλάθι σας είναι άδειο

Πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων»Προδημοσιεύθηκε στις 4.3.2009 ο κανονισμός του προγράμματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων από 18 έως 35 ετών για τη δημιουργία της δικής τους πρωτότυπης και καινοτόμου κατά προτίμηση επιχείρησης, στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Θα προτιμώνται κατ΄ αρχήν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Το ποσοστό χρηματοδότησης αναμένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τη μεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

  • ο εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
  • οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
  • Η διαμόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Η προβολή - προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
  • Aλλες δαπάνες

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Νέοι και Νέες, οι οποίοι:

  • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.

  • Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης για να εκσυγχρονίσετε την επιχείρηση σας. Η IPS παρακολουθεί πάντα τις εξελίξεις των προκηρύξεων και ενημερώνει άμεσα το πελατολόγιο της με newsletters. Σε περίπτωση που δεν συνεργάζεστε ήδη με κάποιον σύμβουλο επιχειρήσεων μπορούμε να σας προτείνουμε αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες που στο παρελθόν λειτούργησαν με απόλυτα ποσοστά επιτυχίας.Print-icon SendToAFriend-icon Newsletter list
Ενημερωθείτε για νέες εκδόσεις και για τις νέες λειτουργίες που αναπτύξαμε


Sms list
Ενημερωθείτε άμεσα για τις προσφορές μας

Προτείνουμε